Jak funguje metoda měření EPC

Co vlastně znamená EPC?

EPC je zkratka pro anglický výraz ElectroPhotonic Capture, což v doslovném překladu znamená elektrofotonické snímkování. Efekt této metody je známý více jak 230 let. Jeho podstata zní. „každý objekt, který vložíme do silného elektromagnetického pole určité charakteristiky, vydává světlo (září).“ Pozor nejedná se o žádnou auru, ale o čistě fyzikální jev, který platí jak pro lidské tělo tak i třeba pro kámen! Rozdíl zde ale je. U všech živých objektů (rostlin a živočichů) se tato záře mění v čase. Tato teze dala vzniknout teorii, podle které by bylo možné analyzovat stav zdraví lidského těla podle odchylek od normálu.

Kirliánova fotografie - příklady

Fenomén Kirlianovy fotografie poprvé pozoroval roku 1891 Nikola Tesla.
Ruský vědec Semjon Kirlian, po kterém je pojmenována, ji náhodou objevil v roce 1939

Od 70. Let minulého století probíhal systematický výzkum zaměřený na potvrzení této teorie a možnost praktického nasazení. Díky rozvoji počítačové techniky bylo možné dovést celou metodu zdárně do praxe. Za jejím rozvojem stojí Konstantin Korotkov, profesor informatiky a biofyziky Univerzity informačních technologií, mechaniky a optiky v Petrohradě. S ním také naše centrum spolupracuje a má tak přístup k nejnovějším metodám v analýze nemocí a zdravotních obtíží.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500